logo HỆ THỐNG BỆNH VIỆN THÚ Y FUNPET

Bs TY . LÊ HỒNG TRƯỜNG

06/06/2021

 

 

bs lê hồng trường

 

Profile

 1. TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.
 2. CHUYÊN NGÀNH THÚ Y
 3. TU NGHIỆP TẠI ISRAEL : 3 NĂM

 

 

 

KINH NGHIỆM

 1. ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA : 10 NĂM
 2. NGOẠI KHOA CƠ BẢN : 3 NĂM
 3. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – XÉT NGHIỆM : 3 NĂM
 4. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VACCINE: 3 NĂM

 

CÔNG TÁC

 1. ISRAEL: 2012 – 2014
 2. FUNPET  ĐỢT 1 : 2014 -2016
 3. CÔNG TY HANVET PHÒNG SẢN XUẤT VACCINE : 1016-2020
 4. FUNPET ĐỢT 2 : 2020 TỚI NAY

 

TRÁCH NHIỆM:

 1. QUẢN LÝ LỊCH TRỰC TẠI FUNPET TỐNG
 2. QUẢN LÝ NHÂN SỰ KHU VỰC KHÁM – NGOẠI TRÚ – XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
 3. TUYỂN NHÂN SỰ FUNPET TỔNG
 4. KHÁM – ĐIỀU TRỊ - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
 5. QUẢN LÝ VẬT TƯ Y TẾ TẠI VIỆN

 

Viết bình luận