logo HỆ THỐNG BỆNH VIỆN THÚ Y FUNPET

Kích hoạt mã khám - chữa Free dành riêng cho các dòng chuột, thỏ, rùa, rồng ...ngoài chó mèo.

23/09/2021

ĐI KHÁM KHÔNG CẦN TIỀN.

Thời gian đăng kí 21/9-30/9

MIỄN PHÍ KHÁM - CHỮA TRỌN ĐỜI CHO MÃ KH NUÔI CÁC DÒNG CHUỘT, RỒNG, RÙA, THỎ.... NGOÀI CHÓ MÈO.

 

Viết bình luận