logo HỆ THỐNG BỆNH VIỆN THÚ Y FUNPET

pé moon !!!

26/11/2021

MOON 8 TUỔI. 4KG. MÈO LAI. BÍ TIỂU, TIỂU RẮT.
ĐÃ THÔNG TIỂU TẠM THỜI 2 LẦN
ĐIỀU TRỊ 14 NGÀY TẠI VIÊN KHÁC. MỚI DỪNG THUỐC 
. CHẨN ĐOÁN
VIÊM BÀNG QUANG.
BÀNG QUANG CÓ SỎI BÙN
RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA CANCI
PHƯƠNG ÁN
CHUYỂN GIỚI. TỶ LỆ THÀNH CÔNG 80%
ĐIỀU TRỊ THEO DÕI 15 - 20 NGÀY

Viết bình luận