logo HỆ THỐNG BỆNH VIỆN THÚ Y FUNPET

pé tên là đô đô

26/11/2021

ĐÔ, 5 TUỔI, SÔCOLA CÁI, 8.8KG
ĐỤC MẮT 2 BÊN, MẤT PHẢN XẠ MẮT, ĐỤC GIÁC MẠC THỦY TINH THỂ, 1 MẮT PHẢI  ĐÃ BỊ 1.5 NĂM, 1 MẮT MỚI BỊ.
1. TĂNG NHÃN ÁP NẶNG
2. VIÊM SƯNG DÀY KẾT MẠC
3. TỔN THƯƠNG THẦN KINH THỊ GIÁC
XỬ LÝ:
1. TẠO KÊNH NHÃN ÁP 
2. VÁ DƯỠNG MẮT 21 NGÀY
3. NỘI TRÚ THEO DÕI 5 - 7 NGÀY
TIÊN LƯỢNG : THEO DÕI

Viết bình luận